SRC 1: Uluslararas Yolcu Tamacl
  SRC 2: Yurtii Yolcu Tamacl
  SRC 3: Uluslararas Yk ve Kargo Tamacl
  SRC 4: Yurtii Yk ve Kargo Tamacl
  SRC 5: Tehlikeli Madde Tamacl
konyasrc
  » SRC 1:Uluslararas Yolcu Tamacl
  » SRC 2:Yurtii Yolcu Tamacl
  » SRC 3:Uluslararas Yk ve Kargo Tamacl
  » SRC 4:Yurtii Yk ve Kargo Tamacl
  » SRC 5:Tehlikeli Madde Tamacl
SRC 5:Tehlikeli Madde Tamacl

SRC5 Belgesi alan srcler, tehlikeli madde tamacl yaparlar. 

SRC5 Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek iin en az ilkokul mezunu olmak, 19 yandan gn alm olmak ve C-E-D ehliyetlerden herhangi birine sahip olmak gereklidir.

SRC5 Belgesi Alabilmek in;

1) Alnmak istenilen eitim programnn belirtildii dileke. (Kurumumuz tarafndan tanzim edilir.)  -T.C. kimlik numaras ilenmi Nfus Czdan fotokopisi. -Srcler iin src belgesinin fotokopisi. -Tahsil durumunu gsteren belge. (lkokuldan -ilkretim- mezun olunduuna dair diploma.) -Be adet resim,

2) Ticari tatn niteliine gre src belgesine sahip olmalar, ("C" Snf Src Belgesi, (Kamyon kullanacaklar iin) "D" Snf Src Belgesi, (ekici kullanacaklar iin) "E" snf src belgesi olanlar  SRC 5, Tr Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. )

3) Tehlikeli madde tamacl yapan srclerin, ilgili mevzuatn srcler iin zorunlu kld eitim aldn gsteren belgeye sahip olmalar(Bu eitim ve belge kurumumuz tarafndan verilir.)

4) Tehlikeli madde tamaclnda alacak srclerin, 63 yandan gn almam olmalar

5) Uluslar aras tamalarda istihdam edilecek srclerin, uyuturucu, silah, insan ve gmrk kaakl ile terr sularndan dolay hrriyet balayc ceza ile hkml olmamalar art vardr.