SRC 1: Uluslararas Yolcu Tamacl
  SRC 2: Yurtii Yolcu Tamacl
  SRC 3: Uluslararas Yk ve Kargo Tamacl
  SRC 4: Yurtii Yk ve Kargo Tamacl
  SRC 5: Tehlikeli Madde Tamacl
konyasrc
  » SRC 1:Uluslararas Yolcu Tamacl
  » SRC 2:Yurtii Yolcu Tamacl
  » SRC 3:Uluslararas Yk ve Kargo Tamacl
  » SRC 4:Yurtii Yk ve Kargo Tamacl
  » SRC 5:Tehlikeli Madde Tamacl
SRC 3:Uluslararas Yk ve Kargo Tamacl

SRC3 belgesi alan srcler uluslararas yk ve kargo tamacl yaparlar. Kamyon, Tr, Panelvan, Pikap, Kamyonet vb. yk tama aralar srclerinin almas gerekmektedir.

SRC3 Mesleki Yeterlilik Belgesi alan srcler, ayn zamanda SRC4 belgesini alm kabul edilir. SRC3 Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek iin en az ilkokul mezunu olmak, 19 yandan gn alm olmak ve B-C-E-D ehliyetlerden herhangi birine sahip olmak gereklidir.

SRC3 Belgesi Alabilmek in;

1) Alnmak istenilen eitim programnn belirtildii dileke. (Kurumumuz tarafndan tanzim edilir.)  -T.C. kimlik numaras ilenmi Nfus Czdan fotokopisi. -Srcler iin src belgesinin fotokopisi. -Tahsil durumunu gsteren belge. (lkokuldan -ilkretim- mezun olunduuna dair diploma.) -Be adet resim,

2) Ticari tatn niteliine gre src belgesine sahip olmalar, (Kamyon kullanmak iin "C "snf Src Belgesi  olanlar ve "D" ve "E" snf src belgeleri olanlar da SRC3 Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Eya ve kargo tamaclnda alacak srclerin, 66 yandan gn almam olmalar,

4)Uluslararas tamalarda istihdam edilecek srclerin, uyuturucu, silah, insan ve gmrk kaakl ile terr sularndan dolay hrriyeti balayc ceza ile hkml olmamalar arttr.

SRC3 Belgesi Ders Saatleri:

SRC3 Belgesi dersleri, toplamda 13 ders olup 41 saat srmektedir

Kurumumuza kayt olan kursiyerlerimize SRC Kitab hediye olarak verilmekte olup snavdan geince kitabn iade edilmesi evre duyarll asndan nemlidir.

n kayt iin; ehliyet ve kimlik fotokopisi yeterlidir.

SRC3 eitimini tamamlayan kursiyerlerimize Mesleki Yeterlilik (SRC Tamamlama) Belgesi Hemen Verilir.