SRC 1: Uluslararas Yolcu Tamacl
  SRC 2: Yurtii Yolcu Tamacl
  SRC 3: Uluslararas Yk ve Kargo Tamacl
  SRC 4: Yurtii Yk ve Kargo Tamacl
  SRC 5: Tehlikeli Madde Tamacl
konyasrc
  » SRC 1:Uluslararas Yolcu Tamacl
  » SRC 2:Yurtii Yolcu Tamacl
  » SRC 3:Uluslararas Yk ve Kargo Tamacl
  » SRC 4:Yurtii Yk ve Kargo Tamacl
  » SRC 5:Tehlikeli Madde Tamacl
SRC 1:Uluslararas Yolcu Tamacl

SRC1 Belgesi alan srcler, Uluslar aras Yolcu Tamacl yaparlar. Otobs, Minibs, Midibs, Taksi vb. yolcu tama aralar srclerinin almas gerekmektedir.

SRC1 mesleki yeterlilik belgesi alan srcler, ayn zamanda SRC2 belgesini alm kabul edilir. SRC1 mesleki yeterlilik belgesi alabilmek iin en az ilkterim mezunu olmak ve B-C-E-D ehliyetlerden herhangi birine sahip olmak gereklidir.

SRC1 Belgesi Alabilmek in;

1) Alnmak istenilen eitim programnn belirtildii dileke. (Kurumumuz tarafndan tanzim edilir.)  -Nfus Czdan fotokopisi.

-Src belgesinin (Ehliyet fotokopisi.)

-Tahsil durumunu gsteren belge. (en az lkretim mezunu olunduuna dair diploma.)

-ki adet resim,

2) Ticari tatn niteliine gre src belgesine sahip olmalar, (Otobs kullanmak iin "D" snf Src Belgesi  olanlar ve  "B", "C" ve "D" snf src belgeleri olanlar da SRC 1 Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.)

3) Yolcu tamaclnda alacak otobs srclerinin, 26 yandan gn alm ve 66 yandan gn almam olmalar,

4) Uluslar aras tamalarda istihdam edilecek srclerin, uyuturucu, silah, insan ve gmrk kaakl ile terr sularndan dolay hrriyeti balayc ceza ile hkml olmamalar art vardr.

SRC1 Belgesi Ders Saatleri:

SRC1 Belgesi dersleri, toplamda 14 ders olup 40 saat srmektedir

1. Seenek: Cumartesi ve Pazar Gnleri (2 Hafta) 09:00-16:00 Saatleri Aras

2. Seenek: Hafta ii (2 Hafta) en ge saat 21:00 a kadar  

3. Seenek: Hafta i Her Gn 08:00-21:00 Saatleri Aras olabilir.

SRC1 Belgesi Kayt in; hafta sonu ve hafta ii SRC eitimlerimiz iin kaytlarmz balamtr.

n kayt iin; ehliyet ve kimlik fotokopisi ve biometrikfotoraf yeterlidir.

SRC1 eitimini tamamlayan ve snavda baarl olan kursiyerlerimize Mesleki Yeterlilik (SRC) Belgesibakanlk harcnn yatrlmasna mteakip e-devlet ortamna aktarlr.